Logo treveven

Bedrifter og virksomheter

For å komme i kontakt med lokale bedrifter, kan bransjeorganisasjonene være til god hjelp. Du kan også lete i bransjeregistrene:

Byggenæringens Landsforening

www.bnl.no

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund

www.trevare.no

Treindustrien

www.treindustrien.no

Treforedlingsindustriens Landsforening

www.pulp-and-paper.no

Norges Skogeierforbund

www.skog.no

Forskningsinstitusjoner m.m.:

Trefokus

Informasjonsselskap rettet mot forbrukere og byggenæring, eid av skogbruket og treindustrien i Norge.

www.trefokus.no

Tresenteret i Trondheim

Arbeider med å utvikle treets rolle i undervisning og forskning. Tresenteret er et samarbeid mellom NTNU, skogbruk og treindustri.

www.tresenter.no

Norsk Institutt for Skogforskning – SKOGFORSK

www.skogforsk.no

Norsk Treteknisk Institutt

www.treteknisk.no

Papirindustriens Forskningsinstitutt

www.pfi.no

Se mulighetene

Ønsker dere kontakt med lokale bedrifter/ virksomheter?

Spør noen av disse:

Næringsliv i skolen

har medarbeidere på NHOs regionkontorer:

Skogselskapet

har skolekontakter i hvert fylke:

Lokale skogeierandelslag: