Logo treveven

Biogass

Kloakkslam og husdyrgjødsel kan også produsere metangass. Gassen kan brukes til både elektrisitet og varme. Bioreaktorer er i bruk både i store og små anlegg. Det finnes ca 20 større anlegg i Danmark og mer enn fem millioner gårdsanlegg i Kina.


Norges første anlegg for produksjon av biogass til bussdrift ligger i Fredrikstad, og ble åpnet den 18. desember 2001. Prosjektet er et samarbeid mellom Fredrikstaddistriktets Rutebiler og FREVAR (Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsselskap). Foreløpig kjører 4 av bussene til Borg Buss pluss noen personbiler på biogass. Fredrikstad kommune kjøper nå inn en renovasjonsbil som er gassdreven.

Biogassen produseres under rensing av avløpsvann fra husholdningene i Fredrikstad, og er renere enn naturgass. Renseanlegget mottar hvert år ca. 14 000 000 m3 avløpsvann, og fra dette utvinnes ca. 8000 tonn slam. Slammet blir behandlet i råtnetanker, og biogassen oppstår når bakterier bryter ned organisk materiale i en oksygenfri (anaerob) prosess.

Med biogass får man ikke noe tilskudd av kulldioksid til naturen, slik man får med naturgass. CO2-innholdet i naturgassen ble tatt opp for flere millioner år siden, mens utslippet av CO2 fra biogass tilsvarer samme mengde CO2 som ble tatt opp av biogassens ”råvarer” bare noen måneder tidligere.

 

Tilbake

Leftmenu

Nyheter

Kino

22/10/2018

Den naturlige skolesekken

Les mer »

19/10/2018

Grønt Flagg

Les mer »

10/10/2018

Forundringssti og oppdragskort i årets Skoglekene

Les mer »

Temasider

Guitar

"Smoke on the water"

Rockens viktigste instrument
er laget av tre!

House

"Drømmehuset"

Hvordan vil du bo?

Woods

Gull og grønne skoger

Følg verdikjeden

Paperplane

Kunsten å lage papir

Produkt

Fra idé til produkt