Logo treveven

Biomasse

I tillegg regnes også andre ressurser med biologisk opphav som en del av biomasse-begrepet: organisk avfall, papiravfall og rivningsmaterialer.All biomasse inneholder lagret solenergi, og er derfor en viktig energiressurs. Ca. 15 % av verdens totale energibruk er basert på biomasse. I Norge har vi flere biomasseressurser som kan utnyttes til energi: Skogsbrensel (ved, flis, hogstavfall), halm, energivekster (hurtigvoksende skog med for eksempel pil og vier, oljevekster som rybs/raps), poteter (etanol), bioavfall, torv, gjødsel og deponigass (metangass som utvikles i søppelfyllinger når organisk materiale brytes ned).

 

Tilbake

Leftmenu

Nyheter

Kino

22/10/2018

Den naturlige skolesekken

Les mer »

19/10/2018

Grønt Flagg

Les mer »

10/10/2018

Forundringssti og oppdragskort i årets Skoglekene

Les mer »

Temasider

Guitar

"Smoke on the water"

Rockens viktigste instrument
er laget av tre!

House

"Drømmehuset"

Hvordan vil du bo?

Woods

Gull og grønne skoger

Følg verdikjeden

Paperplane

Kunsten å lage papir

Produkt

Fra idé til produkt