Logo treveven

Historien om norsk papirindustri


Bentse Bruk startet tresliperi 1863. Landets første sulfatcellulosefabrikk ble etablert på Hafslund ved Sarpsborg i 1874. Sju år senere fulgte den første sulfittcellulosefabrikken i Skien. På slutten av 1800-tallet ble det etablert en rekke tresliperier, celluloseanlegg og papirfabrikker. Den industrielle revolusjonen var kommet til Norge.

Fabrikkene ble plassert ved elver eller elvemunninger. Da hadde man både tilgang på fløtt tømmer og utskipingshavn. Som energi kunne man bruke vannkraft eller dampkjeler fyrt med avfall fra egen produksjon.

Fram til om lag 1890 var alt virke som ble fløtt i nedre Glomma skurtømmer. Men i 1900 var halvparten av tømmeret cellulosetømmer, og fra 1910 utgjorde skurtømmeret kun 10 prosent av tømmeret som ble fløtt.

Den nye industrien førte til store forandringer. Folk trakk fra landsbygda til de nye industriområdene. Rundt utløpet av Glomma ble folketallet fordoblet fra 1860 til 1875. Det samme skjedde ved andre elvemunninger på Østlandet, i Trøndelag, Namdalen og på Helgeland.

Helt fra starten solgte tremasse- og celluloseindustrien det meste av produksjonen til utlandet. Industrialiseringa i Europa og en økende storbybefolkning førte til en større produksjon av aviser og bøker. Dermed ble det marked for den nye norske papirindustrien.


1900 – 2000
Veksten i norsk treforedling fortsatte etter århundreskiftet, og industrien ble en av de viktigste næringsveiene i landet både i forhold til sysselsetting og eksport. Treforedlingsindustrien var imidlertid svært konjunkturavhengig. Et problem var at mange av bedriftene var små. Mange gikk konkurs, eller de ble kjøpt opp for senere å bli lagt ned.

På 1960-tallet gjennomgikk industrien en omfattende rasjonalisering, og omkring 1970 skjedde i tillegg et ras av nedleggelser blant annet på grunn av sammenbrudd i papirmarkedet i Europa. Fra et hundretalls bedrifter eksisterer det nå bare et mindre antall. Produksjonsvolumet har likevel vært i vekst. Utviklingen har gått mot større integrerte fabrikker og konserndannelser.

 

Tilbake

Leftmenu

Nyheter

Kino

19/03/2020

Skogen er gratis, smart og frisk

Les mer »

21/02/2020

AVLYST Kurs i naturen som læringsarena

Les mer »

25/11/2019

Referansegruppe for Lære med skogen

Les mer »

Temasider

Guitar

"Smoke on the water"

Rockens viktigste instrument
er laget av tre!

House

"Drømmehuset"

Hvordan vil du bo?

Woods

Gull og grønne skoger

Følg verdikjeden

Paperplane

Kunsten å lage papir

Produkt

Fra idé til produkt