Logo treveven

X Lokal byggeskikk - en kartlegging

Fag:
Kunst og Håndverk,
evt. tverrfaglig: samfunnsfag, teknologi og design, matematikk, norsk, fremmedspråk (presentere lokal byggeskikk på et annet språk) musikk, IKT


Klassetrinn:
5.-7.klasse, 8.-10.klasse


Mål:
Bli kjent med lokal byggeskikk, dokumentere med fotoapparat eller filmkamera, og vurdere byggetradisjonene på hjemstedet.
Læreplanen for Kunst og håndverk sier at elevene skal:
- bli kjent med ulike stilarter og hustyper i nærmiljøet (5.klasse)
- øve seg i å se forskjeller mellom lokal og nasjonal byggeskikk og andre kulturers boformer gjennom å møte eksempler fra arkitektur og interiør, kjenne til restaurering og utbedring av hus (8.klasse)
- få erfaring med bruk av foto og video (8.klasse)
- utvikle sin observasjonsevne gjennom gjengivelse i tegning, maling, foto og video (9.klasse)


Dette trenger du:
Dere trenger digitalt kamera og PC med muligheter for bilderedigering.
Det er en fordel å vite litt om arkitektur og byggeskikk på forhånd.


Slik gjør du:
Ta med kamera og kartlegg byggeskikken i nærmiljøet. Finner dere noe som er typisk for hjemstedet? Finner dere noe som er spesielt? Kan dere finne eksempler på det dere mener er god og dårlig byggeskikk?Bakgrunnsstoff:
Byggeskikk omfatter hus, veier, bruer m.m. Byggeskikk sier noe om:
• Hvilke materialer som er brukt
• Hvordan bygget er konstruert, hvilken utforming har bygget
• Hva slags stil er brukt, jfr. ulike stilarter i arkitekturen
• Hvordan samspillet er mellom bygninger og landskapet/ miljøet omkring
• Hvilke farger er valgt


God byggeskikk er forankret i den bygningsmessige arven, (lokale og nasjonale tradisjoner) slik at det gir tilhørighet og identitet.

God byggeskikk er preget av respekt for lokale materialer, landskapets karakter, klima på stedet samt tomta/beliggenheten.

Sagt med andre ord: Når man bygger, er det viktig å ta hensyn til omgivelsene. Hvordan passer huset i forhold til tomta? Hvordan passer huset inn i landskapet? Er huset tilpasset klimaet på stedet? Hvordan ser den øvrige bebyggelsen ut? Hva slags arkitektur finnes fra før?Forslag til videre arbeid:
• Undersøk om din kommune har egne planer og regler for hvordan hus, fasader, farger, skilt, gater og torg skal se ut. Snakk med de som jobber i planavdeling/teknisk etat. Du finner ofte en arkitekt i kommunen.

• Inviter en arkitekt til skolen eller som omviser på tur i lokalmiljøet

• Kartlegg hvordan hjemstedet ditt så ut for hundre år siden. Prøv å få tak i gamle fotografier, kart, lokalhistoriske bøker, snakk med eldre folk. Sammenlikn hjemstedet ditt før og nå. Har det forandret seg mye? Hvordan?


Skrevet av:

Aud Kolltveit, Lære med Skogen

Linker:

http://www.treveven.no/rundturer/rundturer.htmlSe vår bildeserie om byggeskikk i Norge

 

Tilbake

Leftmenu

Nyheter

Kino

16/06/2020

- Spennende og lærerike oppgaver

Les mer »

15/06/2020

Ny forundringssti

Les mer »

19/03/2020

Skogen er gratis, smart og frisk

Les mer »

Temasider

Guitar

"Smoke on the water"

Rockens viktigste instrument
er laget av tre!

House

"Drømmehuset"

Hvordan vil du bo?

Woods

Gull og grønne skoger

Følg verdikjeden

Paperplane

Kunsten å lage papir

Produkt

Fra idé til produkt