Rundturer
Idèbank
Temasider
Nyheter
Treleksikon
Utdanning og yrker
Bedrifter og virksomheter
Hjem
- et produkt fra

Lære med skogen

Bedrifter og virksomheter

For å komme i kontakt med lokale bedrifter, kan bransjeorganisasjonene være til god hjelp. Du kan også lete i bransjeregistrene:

Byggenæringens Landsforening  
www.bnl.no

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund 
www.trevare.no

Treindustrien 
www.treindustrien.no

Treforedlingsindustriens Landsforening 
www.pulp-and-paper.no

Norges Skogeierforbund
www.skog.no

Forskningsinstitusjoner m.m.:

Trefokus
Informasjonsselskap rettet mot forbrukere og byggenæring, eid av skogbruket og treindustrien i Norge.
www.trefokus.no

Tresenteret i Trondheim
Arbeider med å utvikle treets rolle i undervisning og forskning. Tresenteret er et samarbeid mellom NTNU, skogbruk og treindustri.
www.tresenter.no

Norsk Institutt for Skogforskning – SKOGFORSK
www.skogforsk.no

Norsk Treteknisk Institutt
www.treteknisk.no

Papirindustriens Forskningsinstitutt
www.pfi.no

Ønsker dere kontakt med lokale bedrifter/ virksomheter?

Spør noen av disse:

Næringsliv i skolen
har medarbeidere på NHOs regionkontorer:
www.skolearbeidsliv.no

Skogselskapet
har skolekontakter i hvert fylke:
http://skogselskapet.no

Lokale skogeierandelslag:
www.skog.no