Treveven er tilrettelagt for ungdomsskolen og er en del av undervisningsprogrammet Lære med skogen. Treveven formidler kunnskap om skogens betydning for samfunnet, ved å fokusere på treet som råvare og grunnlag for et allsidig næringsliv.

Innholdet på sidene er tilpasset nye læreplaner, blant annet med aktuelt stoff om arkitektur, teknologi og design.

Treveven er utviklet ved Skogbrukets Kursinstitutt. Ansvarlig for innholdet er Aud Kolltveit .

Kontakt oss: treveven@skogkurs.no

Treveven er en del av www.skoleskogen.no. Et produkt fra undervisningsprogrammet Lære med skogen