Logo treveven

Treforedlingsindustrien i Norge

Treforedlingsindustrien i Norge omfatter i dag 23 bedrifter med en samlet omsetning på ca. 17 milliarder kroner. Industrien sysselsetter ca. 6000 personer i Norge. Av papir- og kartongproduksjonen blir 87 % eksportert, hovedtyngden til land i EU.


Södra Cell er verdens største produsent av kjemisk papirmasse. I 2000 ble de norske fabrikkene på Tofte og Follafoss en del av Södra Cell.

Södra Cell Tofte som ligger i Hurum i Buskerud, lager bleket sulfatcellulose som senere blir til papir. Fabrikken produserte i 2002 totalt 365.000 tonn papirmasse. De bruker gran fra Norge, Baltikum og Russland, furu fra Norge, eukalyptus fra Sør-Amerika og flis fra sagbruk. 70 prosent eksporteres, hovedsakelig til kunder i Nord-Europa. Resten selges til norske papirprodusenter.

Södra Cell Folla (Verran kommune i Nord-Trøndelag) produserer CTMP-masse. Det er mekanisk masse, d.v.s. treholdig papir der trefibrene beholdes. Tremassen bløtes opp med kokende vann og damp. Hvis man også tilsetter kjemikalier, får man CMTP = kjemisk – termomekanisk papirmasse.

CTMP-massen egner seg spesielt godt for bl.a. drikkekartong og mykpapir, men brukes også i trykkpapir. Dessuten egner den seg godt til bleier, bind og lignende, fordi den har gode sugeegenskaper. Markedet strekker seg fra Norge til Det fjerne Østen.

Bli med på omvisning i en av Södras Cells papirmassefabrikker: www.sodrafabrikk.no/
Norske Skog har 13 % av verdensmarkedet innen treholdig avis- og magasinpapir, og eier helt eller delvis 23 papirfabrikker i fem verdensdeler. Her i Norge har de 4 fabrikker: Follum (Hønefoss), Saugbrugs (Halden), Skogn og Union (Skien).

Les mer om produksjon av treholdig papir på Norske Skog Follum under ”Slik blir avispapiret til”Peterson-konsernet er Norges største produsent av emballasje og papir til emballasjeindustrien. Innsamlet papir er en viktig råstoffkilde. Selskapet har 1400 ansatte og hovedkontor i Moss.Glomma Papp produserer om lag 40.000 tonn papir årlig, fullstendig basert på innsamlet papir og pappemballasje. Glomma Papp lager bok- og permpapp, bygningspapp og massivpapp.

 

Tilbake

Leftmenu

Nyheter

Kino

19/03/2020

Skogen er gratis, smart og frisk

Les mer »

21/02/2020

AVLYST Kurs i naturen som læringsarena

Les mer »

25/11/2019

Referansegruppe for Lære med skogen

Les mer »

Temasider

Guitar

"Smoke on the water"

Rockens viktigste instrument
er laget av tre!

House

"Drømmehuset"

Hvordan vil du bo?

Woods

Gull og grønne skoger

Følg verdikjeden

Paperplane

Kunsten å lage papir

Produkt

Fra idé til produkt