a
Logo treveven

Før du starter opp må du huske:

Noen eier skogen
Dersom vi ønsker å bruke materiale fra skogen for å bruke i forbindelse med en elevbedrift, så er det nødvendig å ha skogeierens tillatelse til dette. Sørg for å ha en skriftlig avtale med skogeier der det tydelig framgår hva tillatelsen gjelder og hvilket område som kan brukes.

Det anbefales også å inngå et samarbeid med aktuelle skogeiere dersom det skal etableres et servicetiltak i tilknytning til skogen. Samarbeid med skogeier er i alle tilfelle nyttig. Han eller
hun er oftest den som kjenner skogen best, og det kan derfor være mange gode råd og tips å hente herfra.

Det meste av skogarealet i Norge eies av privatpersoner, men noe eies også av Staten, kommuner, allmenninger og bedrifter. Retten til å ferdes i skog og mark i Norge gjelder for alle. Dyrket mark, hager og skogplantefelter er unntatt fra denne retten. På vår ferd i skogen har vi lov til å plukke bær og sopp. Skogeieren har eiendomsretten til alle vekster i skogen.

Hjelp og råd
Hos skogbrukssjefen eller landbrukskontoret i kommunen kan man få hjelp og veiledning. Her kan det være nyttige råd å få om hvordan man kommer i kontakt med aktuelle skogeiere og om områder av særlig interesse i forhold til bestemte ressurser som man ønsker å utvikle.
Skogselskapet i fylket er en støttespiller i arbeidet med Distriktsaktiv skole.

 

Tilbake

Leftmenu

Nyheter

Kino

22/10/2018

Den naturlige skolesekken

Les mer »

19/10/2018

Grønt Flagg

Les mer »

10/10/2018

Forundringssti og oppdragskort i årets Skoglekene

Les mer »

Temasider

Guitar

"Smoke on the water"

Rockens viktigste instrument er laget av tre!

House

"Drømmehuset"

Hvordan vil du bo?

Woods

Gull og grønne skoger

Følg verdikjeden

Paperplane

Kunsten å lage papir

Produkt

Fra idé til produkt