Historismen 1850-1900

Antikken

Middelalderen

Renessansen

Barokk

Rokokko

Nyklassisisme
og empire

Historisme

Modernisme

Postmodernisme
Morgendagens
arkitektur?
I ei tid preget av ny teknologi og store framskritt, søkte arkitekturen tilbake til tidligere tiders ideer og formspråk. Historismen har flere retninger: Nyromansk stil, nygotikk, nyrenessanse og nybarokk.

I Norge vokste det fram en urban boligkultur, og det ble bygd fornemme bystrøk preget av historismen: Nygårdshøyden i Bergen, Homansbyen i Oslo  og Munkegata i Trondheim (bildet).

Et av historismens høgdepunkter i Norge er Ole Bulls hjem på Lysøen, sør for Bergen, oppført i 1872. I "Villa Lysø" finner vi både mauriske motiver og innslag fra middelalderen.