Historismen 1850-1900

Antikken

Middelalderen

Renessansen

Barokk

Rokokko

Nyklassisisme
og empire

Historisme

Modernisme

Postmodernisme
Morgendagens
arkitektur?
I ei tid preget av ny teknologi og store framskritt, søkte arkitekturen tilbake til tidligere tiders ideer og formspråk. Historismen er ikke en enhetlig stil, men har trekk fra både klassisk og middelaldersk tradisjon.

Historismen har flere retninger: Nyromansk stil, nygotikk, nyrenessanse og nybarokk.

I Norge vokste det fram en urban boligkultur, og det ble bygd fornemme bystrøk preget av historismen: Nygårdshøyden i Bergen, Homansbyen i Oslo  og Munkegata i Trondheim (bildet).

Et av historismens høgdepunkter i Norge er Ole Bulls hjem på Lysøen, sør for Bergen, oppført i 1872. I "Villa Lysø" finner vi både mauriske motiver og innslag fra middelalderen.