Ny bruk av tradisjonelle materialer

Antikken

Middelalderen

Renessansen

Barokk

Rokokko

Nyklassisisme
og empire

Historisme

Modernisme

Postmodernisme
Morgendagens
arkitektur?

Mange modernister mente naturmaterialene hørte fortida til. Framtida skulle bygges i stål, glass og betong. Skandinaviske arkitekter som Alvar Aalto og Sverre Fehn gikk motsatt vei og kombinerte moderne arkitektur med tre, tegl og naturstein.

Vi vet stadig mer om hvordan ulike stoffer virker inn på natur og miljø. Gode byggematerialer er holdbare, inneholder ikke gift, er nedbrytbare og ødelegger ikke balansen i naturens kretsløp.

I dag får mange norske arkitekter internasjonal anerkjennelse for sin moderne bruk av tradisjonelle materialer.

Jærmuseet