Nyklassisisme og empire 1770 - 1850

Antikken

Middelalderen

Renessansen

Barokk

Rokokko

Nyklassisisme
og empire

Historisme

Modernisme

Postmodernisme
Morgendagens
arkitektur?
Klassisismen var en reaksjon på rokokkostilen. Det klassiske idealet var majestetisk ro og harmoni, stram og enkel arkitektur, med detaljer fra gresk og romersk antikk.

Dette ble videreført i nyklassisismen, også kalt empire. Nyklassisk stil var inspirert av romersk keisertid, og ble populær i Frankrike under Napoleon.  Flere av våre nasjonale institusjoner er i nyklassisk stil: Universitetet, Oslo Børs og Norges Bank

Slottet er i nyklassisk stil. Ser du noen likheter mellom slottet og Akropolis?