Tre og stein

Stavkirker
Lafting
Tun og tunformer
Panel og farger
Sørlandshus
Jærhus
Vestlandshus
Tønderlån
Fisekvær, naust
og rorbu
Gamme og Lavvo
Sveitserhus
Typehus
Byggeskikk i framtida


Tun og tunformer

Hus er så mangt: Våningshus, stabbur, fjøs, stall, låve og eldhus. Noen steder finner vi opp til 20 hus på ett eneste gardsbruk.

Der det er bratt, blir husene lagt som rekketun. På flatt terrenglegges husene i klyngetun.

På Østlandet og i Trøndelag er det vanlig med firkanttun. Gudbrandsdalen har inntun og uttun. Lenger nord finner vi sjøtun, med våningshus og uthus ovafor naust og brygge.