Logo treveven

Utdanning og yrker

Fra høsten 2006 er det ny struktur i videregående opplæring. Studieretninger har fått betegnelsen utdanningsprogrammer. Videregående opplæring skal ha tre studieforberedende og ni yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Det som før kaltes studieretningsfag, blir hetende programfag.

Betegnelsen grunnkurs går ut, og skal isteden hete
Videregående trinn 1 (Vg 1).

Vk1 blir da til Vg 2, og Vk2 blir Vg 3.

Skog og skogbruk:

I skogbruket finner vi folk med ulik yrkesbakgrunn. Noen har fagbrev, andre har høyere utdanning innen skog eller utmarksfag.

  • Fagbrev skogbruk eller skogsmaskinfører
  • Høgere utdanning

Les mer »

Treforedling

Treforedlingsindustrien trenger folk med både teoretisk og praktisk utdannelse. Mange begynner med en utdanning i mekaniske fag, som ligger under utdanningsprogrammet for Teknikk og industriell produksjon. Her kan man fordype seg i kjemi og prosessfag. Man kan også arbeide i treforedling hvis man utdanner seg i elektrofag. Dessuten trenger treforedlingsindustrien personer med utdanning i økonomi, regnskap, IT, design, markedsføring, språk m.m.


  • Teknikk og industriell produksjon
  • Elektrofag
  • Høgere utdanning

Les mer »


Treindustri

I denne gruppa finner vi mange slags bedrifter: Møbelprodusenter, sagbruk, snekkerbedrifter, limtreprodusenter m.m. Bedriftene trenger folk med både teoretisk og praktisk utdannelse. I treindustrien finner du også personer med utdanning i økonomi, regnskap, IT, design, markedsføring, språk m.m.

  • Teknikk og industriell produksjon
  • Elektrofag
  • Bygg og anleggsteknikk
  • Design og håndverksfag
  • Høgere utdanning

Les mer »

Leftmenu

Se mulighetene

you.ls.no/

Oversikt over utdannings-tilbud og lærlingeplasser, samt informasjon om yrker og utdannings-veier.

Gå inn på FYLKER og finn utdanningstilbud der du bor. Spesielt for deg som går i ungdomsskolen og i videregående opplæring.

www.pedlex.no

Oversikt over videregående skoler, fagskoler, høgskoler og universiteter.

www.jobbfeber.no

Nyttig informasjon om yrker og utdanning. Les om utdannings-muligheter, personlige egenskaper, lønnsnivå, m.m.