X Tegn ditt eget hus

Fag:
kunst og håndverk, matematikk, heimkunnskap, samfunnsfag

Klassetrinn:
ungdomstrinnet (mellomtrinnet)

Beregnet tid:
1-3 timer, avhengig av hvor mye arbeid du vil legge i det

Dette trenger du:
Millimeter-papir
Blyant og viskelær
Linjal
Huskataloger (på papir eller nett) Illustrasjon fra www.boligabc.no


Slik gjør du:
Før du tegner ditt eget hus, må du tenke gjennom noen spørsmål:


• Hvilke rom/funksjoner vil du ha?
Start gjerne med å lage ei liste over ønskene dine. Studer plantegninger i ferdighuskatalogene. Hvilke rom og funksjoner er tegnet inn? Er det noe du savner?


• Hvor stort skal huset være?
Det finnes hus i mange størrelser og varianter, flermannsboliger, hus med utleie-leiligheter og rekkehus. Her holder vi oss til eneboligen, dvs. et enkeltstående hus for en familie.

(For å få husbanklån, kan et hus i utgangspunktet ikke være større enn 120 m2.)


• Hvilken stil velger du?
Grovt kan vi dele nye hus i to kategorier: Moderne og tradisjonell stil.
Dette gjenspeiler de retningene som har preget arkitekturen det siste hundreåret:

• Modernismen /Funksjonalismen: Enkle, rene linjer. Flate tak. Husets form er bestemt av funksjonene. Store vindusflater, vindu fra gulv til tak, vindu i hjørner. Murfasader eller kombinasjoner mellom mur og tre. Lyse, luftige rom, åpne løsninger, himlinger. Stål, glass og betong.

• Tradisjonell stil: Ikke alle liker det rene, litt ”fabrikkaktige” utseendet i funkisstilen. Tradisjonelle hus henter ideer fra gamle epoker. Husene er gjerne symmetriske, har sprossevinduer og dekorative elementer.


• Ta hensyn til omgivelsene
Når man bygger hus, er det viktig å ta hensyn til omgivelsene. Hvordan passer huset i forhold til tomta? Hvor passer det å ha inngangen? Hvor er det fint å ha uteplassen? Her vil solforhold og utsikt spille inn.

Dessuten betyr det mye hvordan den øvrige bebyggelsen ser ut. Hva slags arkitektur finnes fra før? Er det spesielle lokale tradisjoner? Hva slags stil har de andre husene? Dersom husene varierer mye i stil og farge, kan helhetsinntrykket fort bli kaotisk. Et fint hus skal gli godt inn i omgivelsene.


Tegn i vei!
Lag gjerne skisser før du begynner på mer detaljert tegning.

Lag så ei plantegning over ditt drømmehus. Den viser huset sett rett ovenfra - i fugleperspektiv.

Bestem deg for målestokk, for eksempel 1:100.
Det betyr at 1 cm på arket er 100 cm (altså 1 m) i virkeligheten.Bakgrunn:
Mange velger å engasjere arkitekt når de planlegger hus. Arkitekten hjelper til med ideer og løsninger, og tegner huset slik kunden vil ha det. Andre finner huset sitt i en huskatalog. Typehus er også tegnet av arkitekter.

ORD OG BEGREPER:

Bruttoareal – BTA
er antall kvadratmeter av alle etasjene, målt utvendig. Boder og kjellerrom regnes også med, men ikke terrasser og balkong og fellesrom (for eksempel trapper, vaskerom o.l. i blokk).

Bruksareal – BRA
er størrelsen på boligen målt innenfor ytterveggene.

Boligareal – BOA
er størrelsen på boligen i antall kvadratmeter målt innenfor ytterveggene, minus kott, boder, garasje og balkong/terrasse. Dvs. alle rom som man kan bruke til boligformål hele året. Innvendige vegger er inkludert. Det er egne regler for beregning av boareal på loft og i kjeller. Det stilles også krav til bl.a. rømningsveier og lysflate i beboelsesrom.

Grunnflate
er grunnmur målt utvendig, minus terrasser/balkonger, utvendige trapper o.l. Med andre ord det areal som huset opptar av terrenget. Dette kalles også bebygd areal.

Plan- og bygningsloven
styrer bruken av arealene i landet vårt. Det betyr at vi ikke uten videre kan bygge akkurat der vi har lyst. Hver kommune har en kommuneplan med en tilhørende arealdel. For mer detaljert arealplanlegging brukes reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Reguleringsplanen
viser hva ulike områder kan brukes til: Boli ...

Linker:

http://www.boligabc.noBolig-abc, nettsted for boligkunnskap
http://www.nordbohus.no/husHus fra Nordbohus
http://www.boligabc.no/2/1/2/Lag din egen arkitektlinjal (Bolig-abc)
http://www.boligabc.no/1/1/1/Plantegning, treroms leilighet, med symboler (Bolig-abc)
http://www.blink-gruppen.nowww.blink-gruppen.no
http://www.blockwatne.nowww.blockwatne.no
http://www.boligpartner.nowww.boligpartner.no
http://www.hedalm-anebyhus.nowww.hedalm-anebyhus.no
http://www.hellvikhus.nowww.hellvikhus.no
http://www.hortenhus.nowww.hortenhus.no
http://www.mesterhus.nowww.mesterhus.no