Mål høyden på et tre med pinne (praktisk oppgave)

Tegning: Eva Wulff

Innledning og formål

Det er ikke så vanskelig å måle høgden på et tre. Det eneste du trenger er en pinne, som er litt lengre enn armen din og noe å måle med.

Hvis du ikke har målebånd til å måle med, kan du bruke deg selv. Du vet sikkert omtrent hvor høy du er? I tilfelle må du finne en pinne til. Den må være like lang eller lengre enn deg selv. Merk av høyden din på den lange pinnen og bruk den som målebånd.

Utstyr

Gjennomføring

Finn en pinne som er minst like lang som armen din. Hold pinnen i hånda og strekk ut armen. Legg pinnen langs armen, slik at toppen av pinnen når midten av skulderen din. Sett et merke der du har hånda di. Nå er avstanden fra øyet ditt til hånda lik lengden på pinnen. Se bilde i oppgaven.

Hold pinnen loddrett på strak arm. Da er avstanden mellom øye og hand (a) lik pinnens høgde fra merket og opp (b). Det dannes altså en trekant der a = b.

Sikt med pinnen mot treet og hold pinnen slik at rota på treet blir dekke at hånda. Se mot toppen av pinnen og forflytt deg slik at toppen på pinnen dekker toppen av treet. Sett et merke i bakken og mål avstanden fra merket og inn til treet. Denne avstanden er lik høgden på treet.

Fasit/Vurdering